ΝΕΑ

Νέα προθεσμία για την καταχώρηση – πιστοποίηση των ανελκυστήρων

Στις 3/7/2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 68781 απόφαση (ΦΕΚ 2760/Β’/03.07.2019) η οποία τροποποιεί την Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινή υπουργική απόφαση “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”.

Σύμφωνα με αυτήν, παρέχεται προθεσμία μέχρι 31/12/2021 εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης του ανελκυστήρα (καταχώρηση – πιστοποίηση).

Διαβάστε το ΦΕΚ

Πρόσφατα Άρθρα

Ασφάλεια - Ποιότητα - Αξιοπιστία - Αισθητική

Εργαζόμαστε με γνώμονα την ασφαλή μεταφορά προσώπων και φορτίων, ανεξαρτήτως ύψους και σε όλες τις συνθήκες.

“Έχουμε το πλεονέκτημα που σας πάει ψηλά”.

Ακολουθήστε μας